Välj en sida
Får en Ordförande gå i vintervila utanför fotbollens högsäsong?

Skräckblandad förtjusning!

Första normala dagen på jobbet efter semestern och chefen startade ledningsmötet med att hälsa alla tillbaka och prata om höstens utmaningar. Alla i teamet slog bakut mot ordet höst! En sa att det är lagstadgat i Sverige att juni, juli och augusti är sommarmånader, så...